Tegenstroom en Schiphol Trade Park slaan handen ineen om energietransitie te versnellen

In de circulaire experimenteerplek C-Bèta hebben we een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend met Schiphol Trade Park. De overeenkomst houdt in dat Tegenstroom voor Schiphol Trade Park aangemerkt wordt als ‘preferred supplier’ op het gebied van de levering van hernieuwbare, groene energie. 

Duurzaam, innovatief en circulair

Schiphol Trade Park (STP) is een samenwerking van Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Real Estate en SADC. Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast NS-station Hoofddorp. De drie partijen hebben grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Er wordt bij de inrichting volop nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water. Waar mogelijk worden lokale samenwerkingspartners aangetrokken; zo ook voor energie.

Dick van der Harst, projectdirecteur STP: ‘We hebben belang bij een groeiende economie. Maar we weten ook dat er iets moet veranderen, we moeten circulair gaan denken waarin de lokale opwek van hernieuwbare energie een belangrijke rol speelt. Daarnaast moeten we zorgvuldig omgaan met energieverbruik zodat onze CO2-uitstoot vermindert.’

Zelf energie opwekken

De samenwerking met Tegenstroom is dan ook een heel logische. Tegenstroom kan aan de bedrijven die zich vestigen op STP lokaal opgewekte groene energie leveren. Nog liever helpen we ze met het zelf opwekken hiervan. De bedrijven hebben enorme daken, met plaats voor meer zonnepanelen dan ze zelf nodig hebben. Hoe mooi zou het zijn als STP een lokaal energiefabriekje wordt voor bewoners in de regio?

Tegenstroom helpt realiseren van duurzame ambities

Bedrijven die zich vestigen zijn vrij zijn hun energieleverancier te kiezen, Tegenstroom is als energiepartner de ‘preferred supplier’ vanuit STP. Afgelopen week werd Tegenstroom als collectief door de Consumentenbond voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Bedrijven die klant zijn/worden, hebben een C02-neutraal energiegebruik en dragen zo bij aan hun eigen duurzame ambities en die van STP. 

Naast het realiseren van zonnepanelen en leveren van lokaal opgewekte schone stroom kunnen we ook advies geven over energiebesparing en kunnen we innovatieve manieren van verwarmen onderzoeken, bijvoorbeeld met zonnecollectoren en lokale opslag in waterbassins onder de grond 

Over SADC

Schiphol Area Development Company ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrijf is in 1987 opgericht door bestuurders die over eigen grenzen heen durfden te kijken om de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te benutten, krachten te bundelen en daarmee de concurrentiepositie van de regio in (inter)nationaal verband te versterken. SADC past op maat circulaire principes toe bij het ontwikkelen van haar bedrijfslocaties. Passend bij de mate van invloed die zij heeft, zijn circulaire principes ontwikkeld voor dagelijks handelen, met als doel geen waardeverlies en inzet op waardecreatie.

29 november 2018

Op de foto met Dick van der Harst, projectdirecteur STP

 
Doe nu direct wat je misschien al een hele tijd van plan was.
Overstappen

Gratis, eenvoudig en snel. Echt maar een paar muisklikken.
Je bent er bijna.van de ontwikkelingen en projecten.
Lees onze nieuwsbrief.

Schrijf in


Ons doel is zoveel mogelijk schone energie realiseren in Haarlemmermeer.

Lees hier

over al onze projecten