Vraag en antwoord

Over overstappen | Over tarieven en contracten | Over Betalingen | Over Meters en standen | Over de jaar- en eindnota | Over netbeheer | Storing

Over overstappen

1) Hoe lang duurt mijn overstap?

Energiebedrijven hebben meestal een maand opzegtermijn. Daarnaast geldt voor iedereen een wettelijke bedenktijd van 8 werkdagen. Daarin kun je je bedenken en kosteloos afzien van een eventuele overstap. Als nieuwe leverancier mogen wij in die periode nog niets voor je regelen. Overstappen duurt dus ongeveer zes weken.

2) Wat heb ik nodig om over te stappen?

Om de overstap naar Tegenstroom soepel te laten verlopen, hebben wij de einddatum van het lopende contract nodig en de meterstanden. Geef deze zorgvuldig door.

3) Zegt Tegenstroom mijn huidige contract op bij een overstap?

voor particulieren in principe wel. Maar dan moet je huidige leverancier wel zijn aangesloten bij het Contract Controle Protocol (CCP). Dit is een landelijke database waarin de aangesloten leveranciers vastleggen op welke naam een contract is afgesloten, voor welke periode, wat de einddatum is en welke opzegtermijn er geldt. Op de website www.edsn.nl kun je zelf nazien of jouw leverancier bij CCP is aangesloten.

Bedrijven moeten zelf hun contract opzeggen, vaste contracten worden stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn is officieel 6 maanden.

4) Wat moet ik doen als mijn energieleverancier niet is aangesloten bij CCP?

Als jouw energieleverancier niet is aangesloten bij het Contract Controle Protocol (CCP), adviseren wij je om zelf de einddatum van je leveringscontract te achterhalen en dit bij je aanmelding bij Tegenstroom aan te geven. Aansluitend op de einddatum starten wij dan met de levering.

5) Kan ik altijd weer weg bij Tegenstroom

Heb je een vaste overeenkomst afgesloten na 1 juni 2023, maar wil je overstappen naar een andere leverancier voordat deze is geëindigd? Dan betaal je hiervoor een opzegvergoeding.
De opzegvergoeding voor kleinverbruikers wordt bepaald aan de hand van 2 zaken:

  • De hoeveelheid energie je nog bij ons zou afnemen, gedurende de resterende looptijd van je overeenkomst met een vaste prijs.
  • Het prijsverschil tussen het tarief van jouw lopende overeenkomst en ons actuele tarief van hetzelfde type overeenkomst met dezelfde looptijd. Dit tarief vind je op www.samenom.nl/tarieven
 6) Neemt Tegenstroom opzegboetes over?

Nee, wij nemen geen boetes over die door andere leveranciers zijn opgelegd wegens een voortijdige opzegging.

7) Kunnen twee leveranciers tegelijk leveren?

Nee. Netbeheerder Liander accepteert slechts één leverancier tegelijk. Wel kan het zo zijn dat de gasleverancier een andere is dan de elektriciteitsleverancier.

8) Tot wanneer kan ik mijn overeenkomst kosteloos annuleren?

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan altijd kosteloos worden opgezegd. Binnen de wettelijke bedenktijd van 8 dagen na aanmelding per direct, daarna met een opzegtermijn van 30 dagen.

9) Betaal ik dubbel bij een overstap?

Beslist niet! De begindatum van je contract bij Tegenstroom is gelijk aan de einddatum van levering door je oude leverancier. Ook de meterstanden zijn gelijk: de beginstand bij Tegenstroom is gelijk aan de meterstand waarop je vorige leverancier de energielevering is gestopt, mits de juiste meterstanden zijn doorgegeven.

10) Als ik overstap, gebeurt er dan iets met mijn meter?

Nee, je houdt dezelfde meter. Na je overstap start Tegenstroom met de levering van energie op de stand waarop je bent gestopt met je vorige leverancier. Op die manier verloopt de overstap naadloos.

Over tarieven en contracten

11) Welke overeenkomsten biedt Tegenstroom aan?

Tegenstroom werkt voor particulieren met variabele overeenkomsten, flex overeenkomsten en overeenkomsten met een vaste looptijd. Het tarief van variabele contracten wordt vastgesteld op 1 januari en 1 juli. Bij flex wordt elke maand een nieuw tarief  vastgesteld. Bedrijven kunnen flex overeenkomsten afsluiten of een overeenkomsten met een vaste looptijd

12) Ik heb een vaste overeenkomst. Wordt dit stilzwijgend verlengd na afloop van de looptijd?

Nee! Voor particulieren zetten we de overeenkomst na de overeengekomen einddatum om in een variabele overeenkomst. Daarna kan je zelf beslissen of je weer een vaste overeenkomst afsluit of de variabele overeenkomst laat doorlopen. Overigens is het ook wettelijk niet toegestaan om overeenkomsten stilzwijgend te verlengen.

Vaste contracten voor bedrijven worden wel stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn is officieel 6 maanden.

13) Hoe wordt het tarief opgebouwd?

Het tarief wordt opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen: levering van energie (gas/stroom), energiebelasting, BTW en vastrecht. De tarieven op onze website zijn exclusief de tarieven die je betaalt aan je netwerkbeheerder.

14) Wat is energiebelasting?

Over je energieverbruik heft de Nederlandse overheid energiebelasting. Deze inkomsten worden gebruikt voor investeringen in de Nederlandse energiehuishouding en in projecten die duurzaam energiegebruik stimuleren. Ieder jaar wordt de hoogte van de energiebelasting opnieuw vastgesteld. De heffing geldt zowel voor vaste als variabele contracten.

15) Wat is heffingskorting?

Dat is de teruggave energiebelasting. Als gebruiker ontvang je jaarlijks een vast bedrag terug, ongeacht je verbruik, contracttype of leverancier. De heffingskorting wordt via de nota’s van uw energieleverancier verrekend.

Over Betalingen

16) Welke betaalmogelijkheden biedt Tegenstroom?

Je kunt via automatische incasso of per acceptgiro betalen. Bij automatische incasso schrijven we je voorschotbedrag rond de eerste werkdag van maand van je rekening af. Dit werkt snel en efficiënt en heeft voor jou als groot voordeel dat je er zelf niet om hoeft te denken. Mocht er onverhoopt onvoldoende saldo op je rekening staan, dan proberen wij het later in de maand nog een keer. Betaling per acceptgiro kan ook, maar liever niet. Het brengt elke maand € 4,- extra (bank)kosten met zich mee (die berekenen wij aan je door), duurt langer en is omslachtiger dan een automatische incasso. Zowel voor jou als voor Tegenstroom.

17) Hoe wordt mijn voorschotbedrag bepaald?

Dit gebeurt aan de hand van drie elementen: de vaste kosten, van zowel Tegenstroom als de netbeheerder, het met jou overeengekomen tarief en het geschatte jaarverbruik. Als je je aanmeldt als klant van Tegenstroom krijgen wij van de netbeheerder de eindstanden van de achterliggende periode. Deze cijfers, of door jou zelf doorgegeven verbruik, gebruiken wij als basis voor de vaststelling van je geschatte verbruik en dus het bedrag van je maandelijkse voorschotnota.

18) Kan ik een betalingsregeling treffen over maandelijkse voorschotbedragen?

Nee. Het maandelijkse voorschotbedrag moet in één keer worden betaald. Voor het voldoen van de jaar- of eindnota kunnen we eventueel een betalingsregeling afspreken. Neem hiervoor contact op met Pia, 023 20 40 400.

19) Wanneer mag Tegenstroom mij afsluiten?

Als je je niet aan je contractverplichtingen houdt: jaarlijks de meterstanden doorgeven en op tijd betalen. Doe je dat niet, ook niet na een aantal aanmaningen, dan heeft Tegenstroom het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en de levering van energie te staken. De netbeheerder zal dan contact met je opnemen. Zij kunnen vertellen hoe je kunt voorkomen dat de meters ook fysiek worden afgesloten.

20) Wat gebeurt er als het door saldotekort niet lukt om een (maandelijkse) betaling te innen via incasso?

Dan zullen wij je hierover berichten. Later in de maand doen wij opnieuw een poging om het verschuldigde bedrag via automatische incasso van je bankrekening te halen.

21) Kan ik zelf mijn voorschotbedrag wijzigen?

Ja, dat kan in je 'Mijn Tegenstroom'-omgeving of door contact op te nemen met Pia: 023 2040 400 of pia(at)tegenstroom.nl. Denk eraan dat in het voorschotbedrag ook de kosten van je netwerkbeheerder zijn verwerkt. Daardoor is het mogelijk dat je nieuwe voorschotbedrag wat hoger is dan bij je vorige leverancier. Twijfel je over de juiste hoogte van je voorschotbedrag? Vraag ons om advies. Wij denken graag met je mee.

22) Kan Tegenstroom mijn voorschotbedrag wijzigen?

Tegenstroom zelf voert alleen wijzigingen in de voorschotbedragen door naar aanleiding van de jaarnota. Vooraf brengen wij je op de hoogte van het aangepaste voorschotbedrag.

23) Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Dat kan je aanpassen via je persoonlijke online-dossier, ‘Mijn Tegenstroom’. Houd je huidige rekeningnummer ook bij de hand en zorg ervoor dat je de juiste tenaamstelling van het nieuwe bankrekeningnummer doorgeeft. Je mag ook Pia bellen: 023 2040 400. Het nieuwe rekeningnummer wordt per de eerstvolgende maand doorgevoerd.

Over Meters en standen

24) Aan wie geef ik mijn meterstanden door en op welk moment?

Tegenstroom is verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden. Je kunt ze zelf invullen op ‘mijn Tegenstroom’. Wij laten je weten wanneer je dat moet doen, zodat wij de jaarafrekening kunnen opmaken. Ga je verhuizen? Geef dan de meterstanden door aan Pia (pia(at)tegenstroom.nl of 023 2040 400).

25) Wat is enkel tarief en hoog- en laagtarief?

Bij enkeltarief word je stroomverbruik dag en nacht tegen hetzelfde tarief afgerekend. Op je elektriciteitsmeter heb je maar één lopend telwerk. Heb je twee telwerken, dan is er onderscheid tussen hoog- en laagtarief. Op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 23.00 uur betaal je het hoogtarief. In het weekend, ’s nachts en tijdens feestdagen loopt het andere telwerk en krijg je laagtarief doorberekend. Meestal wordt met een pijltje aangegeven welke teller op welk moment actief is. Is het je niet duidelijk? Neem dan op een doordeweekse dag de stand van beide telwerken op en doe dit enige tijd later weer. De teller die heeft gelopen, is die van het hoogtarief.
Ook met een dubbele meter kan je kiezen voor enkeltarief. We tellen dan de beide meters gewoon bij elkaar op.

26) Welk tarief is voordeliger: het enkel- of het dubbeltarief?

Dat hangt af van je verbruik. Neem je minimaal de helft van je elektra af tijdens het laagtarief, dus ’s nachts of in het weekend of tijdens feestdagen, dan is het gunstiger om dubbeltarief te hebben. In de overige gevallen is het enkeltarief voordeliger, omdat je anders teveel kWh tegen het hoogtarief zou moeten afrekenen. Je kunt zelf veel invloed uitoefenen op je verbruik. Bijvoorbeeld door de wasmachine ’s nachts of in het weekend te laten draaien of apparaten in de nachtelijke uren op te laden. Wil je van enkel naar dubbel tarief, of andersom? Soms kunnen wij die omzetting voor je doorvoeren, soms kan alleen de netbeheerder dat. Heb je zonnepanelen? Dan is stroom overdag gebruiken het aller goedkoopst; dan gebruik je de stroom van je eigen dak.
Het verschil tussen enkel tarief en dubbel tarief is tegenwoordig niet meer zo groot omdat er overdag veel opwek is met zonnepanelen. Als er veel aanbod is, dan daalt de prijs.

27) Wat is mijn verbruik?

Het aantal kWh stroom en kubieke meter gas (m3) dat je in een bepaalde periode hebt afgenomen bij Tegenstroom is je verbruik. De meterstand zegt niets; het gaat om het verschil tussen de laatste en voorlaatste opgenomen meterstanden in een bepaalde periode.

28) Wat is het gemiddeld verbruik?

  Elektra (kWh) Gas (m3)
1-persoons huishouden 2000 750
2-persoons huishouden 2500 1000
3-persoons huishouden 4000 1500
4-persoons huishouden 4500 1750
Gemiddeld in Nederland 3500 1600

29) Hoe en waar kan ik mijn meterstanden aflezen?

In de meeste gevallen hangt de elektriciteitsmeter in de meterkast of de gangkast op borst- of ooghoogte. In appartementencomplexen is er soms een gezamenlijke ruimte voor de meters. De elektriciteitsmeter kan een draaischijf hebben of een digitaal display. De verbruikseenheid is kWh, dat staat voor kiloWattuur. Een draaischijfmeter heeft één of twee telwerken, afhankelijk van het feit of je enkel- of dubbeltarief hebt. Bij digitale meters verspringt het display om de paar seconden en geeft T1 in de meeste gevallen het laagtarief aan en T2 het hoogtarief. Als het schermpje van de digitale meter niet automatisch verspringt, dan kan je dit handmatig instellen door op een knopje te drukken. De eerste nullen vooraan hoef je niet te noteren.
De gasmeter hangt laag in de meterkast, op kniehoogte. Het verbruik wordt weergegeven in kubieke meters (m3). Bij het opnemen van de gasstand hoef je de eerste nullen niet te noteren voor de stand. Ook de cijfers achter de komma (meestal 3 rode getallen/vakjes) hoef je niet te noteren. Let op: soms hangt er in de meterkast ook een watermeter. Die hangt meestal lager dan de gasmeter.

30) Wie regelt het omzetten van enkel- naar dubbeltarief -of andersom- voor mij?

Heb je een enkele draaischijfmeter en wil je overstappen naar dubbeltarief, dan moet de netbeheerder een nieuwe meter plaatsen met twee telwerken. Heb je een digitale meter, dan wordt er een tweede telwerk geactiveerd. De netbeheerder, Liander, kan je informeren over de eventuele kosten van die handelingen. Heb je een dubbele meter of digitale meter en wil je terug naar enkeltarief, dan is dat een administratieve wijziging. Vanaf het moment van omzetting geven beide tellers het enkeltarief aan. Het is belangrijk om deze wijziging door te geven aan Pia. Vermeld daarbij ook de meterstanden op de datum van omzetting.

31) Bij wie moet ik problemen met mijn meter melden?

De meter is eigendom van de netbeheerder, Liander. Die zal eventuele problemen oplossen. Telefonisch of met een monteur ter plaatse. Twijfel je aan de werking van je meter? Dan kan je deze door de netbeheerder laten ijken: is de meter goed, dan betaal je zelf de kosten, is er inderdaad een defect, dan neemt de netbeheerder de kosten voor zijn rekening.

32) Hoe laat ik een meter plaatsen of verwijderen?

Als je een meter wilt laten plaatsen, vraag je dit aan via www.mijnaansluiting.nl. Je netbeheerder, die eigenaar is van de meters en het leidingennetwerk in jouw regio, maakt voor je meter een zogeheten EAN-code aan. Met deze code kan je bij Tegenstroom een leveringsverzoek indienen. Wij informeren de netbeheerder dat het leveringsverzoek binnen is. Die kan dan een afspraak maken voor de plaatsing van de meter. Dit kan enkele dagen duren, houd daar rekening mee. Het afsluiten van een meter gebeurt door de netbeheerder. Die geeft de eindstanden (en beginstanden) door aan Tegenstroom.

33) Als mijn meter stuk is, bij wie moet ik dan zijn?

Voor problemen met je meter kan je contact opnemen met de netbeheerder, Liander

Over de Jaar- en eindnota

34) Wanneer ontvang ik mijn eindnota of jaarafrekening?

Binnen drie weken nadat wij de meterstanden hebben ontvangen, sturen wij je de jaarafrekening. Dat lukt echter alleen als de opnamedata van gas en stroom hetzelfde zijn. Ben je overgestapt naar een andere leverancier, dan is de oude energieleverancier verplicht om binnen twee maanden na het beëindigen van de levering de eindafrekening op te maken. Tegenstroom streeft ernaar dat eerder te doen, maar is wel afhankelijk van jouw hulp; hoe eerder wij de eindstanden krijgen aangeleverd, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen.

35) Hoe vaak kan ik een jaarnota ontvangen en wanneer wordt die verstuurd?

Tegenstroom stuurt één keer per jaar een jaarnota, zodat je een goed overzicht hebt van je verbruik in dat jaar. Op verzoek kunnen wij je vaker in het jaar een nota sturen. De minimale periode van levering waarvoor Tegenstroom een nota kan sturen, is zes maanden. Houd er echter rekening mee dat je bij meerdere nota’s een minder goed beeld krijgt van je jaarverbruik.


36) Hoe maakt Tegenstroom de jaar- of eindnota op?

Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt; het verschil tussen de beginstand en de eindstand is je verbruik. Dat wordt doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend. De meterstanden vul je elk jaar in op ‘mijn tegenstroom’. Doe dit zeer zorgvuldig, het gaat om je jaarverbruik. Op basis van deze gegevens berekenen wij of je geld terug krijgt, of moet bijbetalen. Je kunt ze ook telefonisch doorgeven aan Pia: 023 2040 40. Meterstanden niet ingevuld? We maken een schatting van je verbruik op basis van historisch bekende standen.

37) Kan ik het totale bedrag van de jaar- of eindnota in termijnen betalen?

Tegenstroom incasseert het bedrag van de jaarnota in de eerstvolgende maand, gelijk met het voorschotbedrag van die maand. Krijg je geld terug? Dan storten we dat in de eerstvolgende maand op je rekening of verrekenen het met je voorschotbedrag. Een eindnota (als je bij ons weg gaat) wordt eveneens een maand later geïncasseerd. Als je het totaalbedrag niet in een keer kunt betalen kan je het bedrag in een aantal maandelijkse termijnen betalen. Je kunt dit regelen met Pia: pia(at)tegenstroom.nl of 023 2040 400. Deze deelbetalingen vallen dan samen met de maandelijkse voorschotbedragen. Gespreid betalen kan alleen voor het bedrag van de jaar- of eindnota, niet voor de maandelijkse voorschotbedragen.

38) Ik wil de eindstanden op mijn eindafrekening laten aanpassen, want die kloppen niet. Hoe pak ik dit aan?

Het kan zijn dat bij een overstap naar een andere leverancier de meterstanden niet zijn opgenomen of doorgegeven, en er vervolgens een schatting is gedaan. Als die te hoog blijkt, heb je een te hoge rekening ontvangen. In dat geval kan je het beste contact opnemen met de nieuwe leverancier. Die kan in veel gevallen een correctie laten uitvoeren bij de netbeheerder. Een eventueel teveel betaald bedrag wordt terugbetaald door de oude leverancier of verrekend door je nieuwe leverancier. Dat is per bedrijf verschillend. Wij informeren je graag persoonlijk. Neem daarvoor contact op met Pia: pia(at)tegenstroom.nl of 023 20 40 400.

39) Het tarief op de nota is anders dan in het contract staat. Hoe kan dat?

Op de nota die wij toesturen, staat het gemiddelde tarief dat je over de afgelopen notaperiode hebt betaald. Door verschillende redenen kan dat anders zijn dan het tarief in de overeenkomst:

  • Je hebt een variabel contract, de tarieven kunnen ieder half jaar wijzigen;
  • Je vaste contract liep af tijdens de notaperiode en is omgezet naar een variabel contract, met de bijbehorende tarieven van die contractvorm;
  • De energiebelasting is veranderd. Elk jaar stelt de overheid die opnieuw vast. Tegenstroom heeft daar geen invloed op;
  • Je hebt voortijdig je vaste overeenkomst opgezegd of het maximumverbruik overschreden. In deze gevallen berekenen wij ons variabele tarief door.

40) Waarom maakt Tegenstroom een jaar- of eindnota op?

Het maandelijkse voorschotbedrag voor elektra en/of gas is gebaseerd op een geschat jaarverbruik. Dat kan afwijken van de werkelijkheid. Om te voorkomen dat je teveel of te weinig betaalt op jaarbasis, berekenen wij één keer per jaar je daadwerkelijke verbruik. Op basis daarvan kan je voorschotnota worden bepaald en eventueel aangepast. Zo voorkomen we dat je per maand veel te veel of veel te weinig betaalt en aan het eind van het jaar voor verrassingen komt te staan. De eindnota maken wij op als je (helaas!) besluit over te stappen naar een andere leverancier of naar een ander adres verhuist. Op basis van de meterstanden van dat moment krijg je van ons de afrekening.

41) Welke bedragen verrekent Tegenstroom in de jaar- of eindnota?

Alle voorschotbedragen die binnen het jaar van de jaarnota-periode vallen worden in de jaarnota verrekend. Bij een eindnota worden alle nog openstaande bedragen verrekend.

42) Wat is vastrecht?

Vastrecht betaal je voor je aansluiting op het netwerk en het gebruik van de meter. Het is een vast bedrag dat je altijd betaalt, ook als je verbruik nul is. Bij een dag/nachtmeter is het vastrecht hoger dan bij een enkeltariefmeter. Bedrijven betalen een hoger vastrecht, omdat die een zwaardere aansluiting en meter hebben. Wij berekenen de prijs die de hoofdleverancier rekent rechtstreeks aan je door; zonder korting of opslag.

43) Wanneer wordt het bedrag van de jaarnota geïncasseerd of uitgekeerd?

Zodra je de jaarnota hebt ontvangen, wordt de betaling de volgende maand automatisch meegenomen met de incassering van je voorschotnota

Over netbeheer

44) Wie is mijn netbeheerder en wat doet die precies?

In Haarlemmermeer is Liander de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het leidingennetwerk voor de levering van elektra en gas. Deze organisatie is tevens eigenaar van de meters in je meterkast. Netbeheerders zijn gebonden aan een bepaalde regio. Ieder gebied heeft zijn eigen netbeheerder. Een overzicht van overige netbeheerders per regio staat op www.aansluitingen.nl.

45) Wat kost het en krijg ik een aparte rekening van mijn netbeheerder?

Tarieven van Liander staan op www.liander.nl Tegenstroom is wettelijk gemachtigd om de kosten voor het netbeheer aan je door te berekenen in de voorschotnota. Wel zo gemakkelijk, want dan ontvang je maar één factuur.

46) Waarom betaal ik aan mijn netbeheerder?

Het beheer van het leidingennetwerk voor gas en elektra kost geld. Evenals het onderhoud en het transport van energie. Iedere consument betaalt daarvoor. Deze bijdrage is voor elke afnemer hetzelfde, ongeacht je gebruik, leverancier of contract.

47) Wat is een EAN-code?

Een EAN-code is een unieke, 18-cijferige code die hoort bij uw stroom- of gasaansluiting. EAN staat voor European Article Number. Deze code is exclusief gekoppeld aan een meter; elke meter heeft dus zijn eigen EAN-code. Met deze code kan een leverancier een levering aanvragen of overnemen. Alle EAN-codes staan geregistreerd op www.eancodeboek.nl.

48) Krijg ik een andere meter als ik overstap naar Tegenstroom, omdat jullie groene energie leveren?

Nee, dat is niet nodig. Groene stroom verschilt niet van grijze stroom; alleen de opwekking gebeurt op een andere, milieuvriendelijke manier. Het leidingennetwerk en de meter blijven dus hetzelfde.

49) Ik heb een storing, wat moet ik doen?!

Bel het landelijke meldpunt via storingsnummer 0800-9009.

 
Doe nu direct wat je misschien al een hele tijd van plan was.
Overstappen

Gratis, eenvoudig en snel. Echt maar een paar muisklikken.
Je bent er bijna.van de ontwikkelingen en projecten.
Lees onze nieuwsbrief.

Schrijf in


Ons doel is zoveel mogelijk schone energie realiseren in Haarlemmermeer.

Lees hier

over al onze projecten